Geowłókniny pod drogi dojazdowe

Co się dowiesz z artykułu? Kliknij na rozdział i przeczytaj to co Cię interesuje

Separacja to jedno z najczęstszych zastosowań geowłókniny. Każda geowłóknina (lub geotkanina) umieszczona pomiędzy dwoma materiałami o różnej jakości lub składzie zapewnia szereg korzyści dla konstrukcji budowlanej.

W wielu krajach wbudowanie geowłókniny do konstrukcji drogowych jest praktycznie obowiązkowe ze względu na ich niezaprzeczalne zalety.

Zalety geowłóknin stosowanych do separacji:
  1. Zapobiega mieszaniu się materiałów o różnej jakości lub składzie
  2. Poprawia właściwości warstwy materiału, pod którym jest ułożona
  3. Zwiększa nośność konstrukcji, w której jest użyta
  4. Bez problemu przepuszcza wodę
  5. Umożliwia usunięcie konstrukcji bez pogorszenia jakości użytych materiałów

Ta ostatnia korzyść ma obecnie coraz większe znaczenie. Nawet tak powszechny materiał, jakim jest kruszywo, stał się ostatnio deficytowy, ponieważ zasoby kamienia są coraz mniejsze, a koszt energii potrzebnej do jego wydobycia i kruszenia rośnie. Dlatego coraz większe znaczenie ma łatwe oddzielanie takiego materiału i jego separacja, na przykład od gleby.

Układanie geowłókniny drogowej

Geowłóknina jest zawsze umieszczana na przygotowanym gruncie na takiej głębokości, abyśmy mogli ułożyć wszystkie przewidziane warstwy podbudowy (zwykle żwir lub piasek), jak również właściwą warstwę jezdną lub pieszą (kostka brukowa, polbruk, kratki trawnikowe) do pożądanego poziomu końcowego. Przed przystąpieniem do prac podłoże powinno być wyrównane, odpowiednio zagęszczone i w razie potrzeby odwodnione.

Pasy geowłókniny układa się na przygotowanym podłożu z zakładką 300 mm. Na geowłókninę wysypuje się i zagęszcza warstwę nośną z kruszywa, w zależności od tego, jak warstwa będzie obciążona.

Warstwa ta jest następnie pokrywana wybranym ostatecznym wykończeniem nawierzchni zgodnie z gustem budowniczego i charakterem obciążenia. Geowłókniny należy układać pod wszystkimi warstwami podbudowy z kruszywa, żwiru lub makadamu, zawsze na styku gruntu podbudowy i kupowanego kruszywa wysokiej jakości.

Tu pokazujemy przykładowe rozwiązania, gdzie geowłóknina pod kostkę pokazana jest dla różnych obciążonych powierzchni, ale ostatnie warstwy konstrukcji mogą tworzyć także inne materiały, takie jak bruk ogrodowy, asfalt, beton czy po prostu utwardzony tłuczeń. We wszystkich powyższych konstrukcjach chodników i ścieżek umieszczona jest geowłóknina pod kruszywo. Jej użycie w innej pozycji nie jest normalne.

Chodniki i powierzchnie dla pieszych

Struktura jest odpowiednia dla ruchu tylko pieszego lub bardzo lekkiego ruchu pojazdów dla wszystkich typów podłoży. Stosuje się ją więc głównie do budowy chodników, dróg i ścieżek, po których nie przewiduje się ruchu pojazdów. Jeśli rozważasz sporadyczny ruch pojazdów, wybierz konstrukcję przeznaczoną dla samochodów osobowych lub ciężarowych.

Z dużej różnorodności geowłókniny wystarczy na drogi dla pieszych włóknina z surowców z recyklingu lub lekka geotkanina budowlana. W przypadku mniejszych powierzchni można również użyć agrotkaniny ogrodowej.

UWAGA: Nawet jednorazowy przejazd ciężkiego pojazdu po powierzchni przeznaczonej dla pieszych może znacząco uszkodzić konstrukcję.

Skład warstw podbudowy w strefie ruchu pieszego

Geowłóknina pod chodnikiem i powierzchniami dla pieszych

Drogi dla samochodów osobowych do 3,5 t na twardym podłożu

Jeśli budujesz podjazd do domu, zadbaj o jego trwałość przed rozpoczęciem budowy. Budowa drogi dojazdowej do domu lub garażu albo utwardzonej ścieżki wokół domu lub ogrodu wymaga starannego przygotowania.

Geowłóknina drogowa zapewni separację pomiędzy gruntem w podłożu i zakupionym materiałem wysokiej jakości (piasek lub żwir), który jest zazwyczaj stosowany pod nowo wybudowanymi drogami. 

Wysokiej jakości mocna geowłóknina pod drogę, w przypadku podłoża wodonośnego w połączeniu ze sztywna geosiatka stabilizująca, zapobiegnie głębokim koleinom od Twojego samochodu poprzez rozłożenie lokalnego nacisku z koła na szerszą powierzchnię.

Skład warstw podbudowy nawierzchni dla pojazdów do 3,5 t bez wody

Geowłóknina drogowa dla samochodów osobowych na twardym podłożu

Drogi dla samochodów osobowych do 3,5 t na wodonośnym podłożu

Skład warstw podbudowy nawierzchni dla pojazdów do 3,5 t na wodonośnym podłożu

Geowłóknina pod drogą dla samochodów osobowych na wodonośnym podłożu

Drogi dla samochodów ciężarowych ponad 3,5 t na twardym podłożu

Jeśli myślisz o budowie terenu przejezdnego dla ciężarówek, zawsze lepiej skontaktować się ze specjalistami, którzy doradzą Ci skład i zastosowanie odpowiednich materiałów geosyntetycznych.

Przy odpowiednim projekcie zastosowanie geowłókniny drogowej sprawia, że poszczególne warstwy gruntu nie mogą się ze sobą mieszać nawet po zalaniu wodą, a więc drogi służą przez wiele lat bez konieczności napraw. Zapobieganie mieszaniu się zakupionego kruszywa w warstwach podbudowy drogi i gruntu podbudowy jest bardzo ważne ze względu na ryzyko stopniowej utraty właściwości warstwy kruszywa na skutek zanieczyszczenia drobnoziarnistym gruntem.

Jeśli budujesz parking dla samochodów osobowych lub ciężarowych, postępuj tak samo jak w przypadku budowy drogi. Ponieważ jest to zazwyczaj większa powierzchnia, na której przez długi czas będzie działało obciążenie od samochodów, warto skonsultować budowę parkingu ze specjalistą.

Jeśli nadal zdecydujesz się zbudować obszar drogowy dla ciężarówek we własnym zakresie, użyj podobnych geowłóknin jak dla dróg dla samochodów osobowych, ale o większej masie. W przypadku wilgotnego lub wodonośnego podłoża nie należy zapominać o użyciu geosiatki drogowej.

Skład warstw podbudowy dla pojazdów powyżej 3,5 t na normalnym podłożu

Geowłókniny drogowe dla samochodów ciężarowych na twardym podłożu

Drogi dla samochodów ciężarowych ponad 3,5 t na wodonośnym podłożu

Skład warstw podbudowy dla pojazdów powyżej 3,5 t na wodonośnym  podłożu

Geowłókniny drogowe dla samochodów ciężarowych na wodonośnym podłożu

Zalecane parametry geowłókniny pod drogę

Aplikacja

Gramatura geowłókniny drogowej

Gramatura geotkaniny drogowej

Inne zalecenia

Chodniki i powierzchnie dla pieszych

od 200 do 300 g/m²

od 90 do 150 g/m²

 

Drogi dla samochodów osobowych na twardym podłożu

od 200 do 300 g/m²

od 90 do 150 g/m²

w połączeniu z geokratą 30/30 kN/m

Drogi dla samochodów osobowych na wodonośnym podłożu

od 300 do 400 g/m²

 

w połączeniu z geokratą 30/30 kN/m

Drogi dla samochodów ciężarowych na twardym podłożu

od 200 do 300 g/m²

 

 

Drogi dla samochodów ciężarowych na wodonośnym podłożu

od 300 do 400 g/m²

 

w połączeniu z geokratą 30/30 kN/m

Twoje pytania

geowłóknina polipropylenowa 530g/m2 szerokość 4mb-100mb

czy posiadacie taką geowłókninę ?

Witam,

geowłókniny produkowane są w gramaturach 300, 400, 500 g/m² itd. (w rzędu 100 g/m²). Alternatywą jest rozłożenie dwóch warstw geowłókniny na siebie (czyli np. 2×300 g/m²).

4-metrowa rolka (przy podanej gramaturze 530 g/m²) byłaby zbyt duża przy manipulacji a transport takiej roli byłby kosztowny, więc dlatego geowłókniny o takich gramaturach zwykle wyrabiane są w rolkach 2 metry.

Z poważaniem
Petr

Pliki „cookies” pomagają Wam i nam

My, GEOMAT s.r.o., denimy sobie Państwa zgodę na wykorzystanie plików cookies, abyśmy mogli uprzyjemnić Państwa zakupy na naszej stronie internetowej, ułatwić wiele kroków zawiązanych z procesem zakupu a sami mogli się udoskonalać. Klikając na „OK, zagadzam się“, wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies w Twojej przeglądarce, abyś mógł w pełni wykorzystać potencjał strony internetowej. Szczegóły znajdziesz na stronie „Informacje o cookies“.